รักไม่รู้ จู่ๆ ก็มา Belinda Jones

ISBN:

Published:

Paperback

376 pages


Description

รักไม่รู้ จู่ๆ ก็มา  by  Belinda Jones

รักไม่รู้ จู่ๆ ก็มา by Belinda Jones
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 376 pages | ISBN: | 8.37 Mb

เซลีนา ฮารเปอรนึกมาตลอดวาตัวเองมีงานทีดีทีสุด ไดลองไปบนเรือสำราญหรูหรา ซึงพาทองไปทัวโลกกวางจากอะแลสกาสูแซนซิบา ทุกเมืองลวนมีแตความตืนตาเราใจรออยู ครันเมือเตรียมตัวตอนรับวันหยุดชวงสันครังสุดทาย และกลับพบวาถูกเพือนสาวแสนดีคนลาสุดทิงใหเปนแมสายบัว ทำใหMoreเซลีนา ฮาร์เปอร์นึกมาตลอดว่าตัวเองมีงานที่ดีทีสุด ได้ล่องไปบนเรือสำราญหรูหรา ซึ่งพาท่องไปทั่วโลกกว้างจากอะแลสกาสู่แซนซิบา ทุกเมืองล้วนมีแต่ความตื่นตาเร้าใจรออยู่ ครั้นเมื่อเตรียมตัวต้อนรับวันหยุดช่วงสั้นครั้งสุดท้าย และกลับพบว่าถูกเพื่อนสาวแสนดีคนล่าสุดทิ้งให้เป็นแม่สายบัว ทำให้เธอฉุกคิดว่าชีวิตบนผืนมหาสมุทรนั้นเป็นฝันที่เป็นจริงแน่หรือ ทำไมเธอถึงเป็นคนเดียวที่ยังไม่ลงหลักปักฐานกับชีวิต แล้วทำไมถึงมีอารมณ์คิดถึงบ้าน ทั้งๆ ที่ไม่มีบ้านให้คิดถึงจู่ๆ เธอก็ตกลงปลงใจใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์บนเกาะครีตอันแสนสงบกับอะเลโกส ผู้ชายที่เธอปักใจว่าเป็นเสือผู้หญิงตัวฉกาจเกาะครีตที่อบร่ำไปด้วยนำนานแห่งทวยเทพเริ่มร่ายมนต์ใส่เซลีน่า และที่แย่กว่านั้นคือตัวอะเลโกสเองก็เข้าร่วมเสกมนตรานั้นด้วย เขาเป็นคนร้ายกาจอย่างที่เธอแอบคิดจริงๆ ไหมหนอ หรือการณ์จะกลับเป็นว่าบ้านของเขาได้กลายเป็นที่อยู่แห่งหัวใจของเธอไปซะแล้วEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "รักไม่รู้ จู่ๆ ก็มา":


synergiai.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us